272 768 906
msjihozapadni@seznam.cz

Trenčínská 2770, Praha 4 Spořilov

  

Z Á P I S

                  do Spořilovské mateřské školy                              

detašované pracoviště Trenčínská 2770/7

22.4. a 23.4. 2020 Den otevřených dveří a výdej přihlášek od 13 do 18 hod.

Přineste OP zákonného zástupce, rodný list dítěte a jeho výpis z evidence obyvatel o trvalém bydlišti v Praze 4, nebo OP dítěte.

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.

V případě překročení kapacity volných míst školy budou přednostně umístěny děti:

  • Povinnost je zápis 5 letých dětí – povinné předškolní vzdělávání ve veřejných MŠ ( § 123 odst. 2školského zákona)
  • Děti s odkladem školní docházky
  • Děti s trvalým bydlištěm na území MČ Prahy 4 a s trvalým pobytem alespoň 1 ze zák. zástupců na tomto území/ trvalé bydliště lze prokázat OP rodiče, nebo výpisem z matriky- evidence obyvatel/
  • Stáří dítěte ( děti, které dovrší 3 let nebo 4 let k 31.8. 2020 )
  • Zápis – závazná evidence vrácených a vyplněných přihlášek s potvrzením lékaře o řádném očkování : 12.5. a 13.5.2020
  •  informace na tel.čísle : 272761116 , 777287530      
  • www.sporilovskams.cz  
  • Jana Zátková, ředitelka školy
  • msjihozapadni@seznam.cz
  • Výše školného ve Spořilovské MŠ je od 1.9.2019 – 31.8.2020: 880,- Kč


           WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

        FIREWALL
        ANTIMALWARE

18.1.2020

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

Sobota 18. ledna 2020
Naše fotogalerie
2 5 6 7 8 11 13 20 DSC_0013 DSC_0012 DSC_0007 18 15 14 13 12 11 10 7 6