Zápis

Výsledky zápisu

do Spořilovské mateřské školy – detašované pracoviště Trenčínská

pro školní rok 2022/23

Ve správním řízení posuzovala ředitelka školy celkem 58 žádostí, volných míst je 34.

V pravidlech byla stanovena kritéria a bodové ohodnocení. V případě dosažení stejného počtu bodů, bylo přijato dítě narozené dříve- tedy starší.

Přijaté děti:

1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 39, 41, 43, 48, 49, 55, 56, 57, 58

Zákonní zástupci obdrží rozhodnutí o přijetí na informační schůzce dne 16.6. od 16 hod.

/ rodiče, kteří mají již jedno dítě v MŠ si mohou pro rozhodnutí dojít do ředitelny/

 

Přijato k individuálnímu vzdělávání :  38

Rozhodnutí bude posláno poštou

 

Nepřijaté :

10, 11, 15, 22, 29, 33, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54

Zákonní zástupci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo datovou schránkou

/ rodiče, kteří mají již jedno dítě v MŠ dostanou rozhodnutí osobně/

 

Zastavené řízení – dítě bylo přijato na jinou MŠ

                                   18,  40, 50, 53

 

Zákonní zástupci obdrží rozhodnutí o zastavení řízení poštou

/ rodiče, kteří mají již jedno dítě v MŠ dostanou rozhodnutí osobně/

 

 

 

 

 informace na tel.čísle :  777287530      

www.sporilovskams.cz

Jana Zátková, ředitelka školy

Hana Frühaufová, zást. ředitelky

mstrencinska@seznam.cz