Zápis

Výsledky zápisu ve Spořilovské MŠ – detašované prac. Trenčínská

Bylo posuzováno 64 žádostí – je 41 míst

 Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 

3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 64

Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

1, 2, 6, 12, 26, 32, 38, 46, 56, 58, 59

Zastavené řízení – zpětvzetí žádosti – dítě přijato na jinou MŠ

7, 15, 18, 29, 31, 36, 39, 40, 41, 43, 54, 60

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí vám bude zasláno poštou

 informace na tel.čísle :  777287530      

www.sporilovskams.cz  

Jana Zátková, ředitelka školy

Hana Frühaufová, zást. ředitelky

mstrencinska@seznam.cz

Výše školného ve Spořilovské MŠ je od 1.9.2020 – 31.8.2021: 880,- Kč