Skip to content

OPVVV ESF

 

Název projektu: ,, MŠ Spořilovská 23 ´´

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-023/002661

Zahájení realizace projektu:    1.4.2017

Ukončení projektu:      30.3.2019

Délka realizace:            24 měsíců

Výše podpory:              567 544,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Spořilovská MŠ se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02 16 023 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou a matematickou pregramotnost.

Práce pedagoga s dvouletými dětmi je velmi specifická. Cílem je podpořit pedagogy MŠ a to prostřednictvím absolvování akreditovaného programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ.

Další aktivita se týká prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí. Cílem této šablony je rozšířit prostřednictvím vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí .

Dalším cílem projektu je realizace setkávání s rodiči a poskytování dostatečného prostoru a informací pro včasné rozmyšlení všech faktorů, spojených s nástupem jejich dětí do ZŠ. MŠ zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do ZŠ.

Obsahem další aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje poskytnout na určité období větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Cílem je poskytnout základní podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči. Aktivita zprostředkovává kontakt s komunitou, rodinou, školou.