Provoz ŠJ

Provozní řád školní jídelny Spořilovské mateřské školy, Praha 4, Jihozápadní 4

odloučené pracoviště Praha 4, Trenčínská 2770/7

——————————————————————————————————————–

Vyplývá z:

Vyhlášky Ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školní stravování

Vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích

a dalších zákonných norem

1. Stravné:

1.1. způsoby placení:     a) zálohovou platbou ve výši 800,- Kč  vyúčtování přeplatků je vždy v měsíci únoru a červenci

                                      b) v hotovosti vybírá vedoucí školní jídelny v úředních hodinách vždy v úterý 7.00 – 9.00 hod.

1.2. výše stravného je stanovena samostatnou směrnicí a to takto:

strávník 3-6 let  40,- Kč/1 den (celodenní stravné)

                              33,- Kč/1 den (polodenní stravné – bez odpolední svačiny)

strávník s odkladem školní docházky 42,- Kč/1 den (celodenní stravné)

                                                           35,- Kč/1 den (polodenní stravné – bez odpolední svačiny)

1.3. stravné je splatné  vždy nejpozději k 15. dni v měsíci

1.4.odhlašování stravy je možno nejpozději do 8. 00 hod. ráno téhož dne na tel. číslo: 272 761 116, 739 168 899 nebo osobně

1.5. pokud není strávník řádně omluven, je počítán ten den jako přítomný a je mu účtováno polodenní stravné

      z hygienických důvodů není možno neodhlášenou stravu odnášet mimo budovu mateřské školy

1.6. všechny děti jsou přihlášeny k celodennímu stravování

    – ráno, nejpozději do 11.00 hod. je nutno sdělit ve třídě čas odchodu dítěte ze školy

       a) půjde-li strávník po obědě – nebude mu účtována odpolední svačina

      b) při změně času odchodu strávníka  po 11.00 hod., bude účtováno celodenní stravné

 

  2. Místo stravování

Děti se stravují ve třídě za dozoru paní učitelky

Za čistotu stolů a podlah během stravování odpovídá paní uklízečka

 

   3.  Jídelní lístek

         Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou.

        Při jeho sestavování dbají na pestrost a vyváženost stravy, dodržují výživové normy stanovené pro školní stravování.

        Pitný režim je zajištěn po celou dobu  provozu mateřské školy.

       Od 2.9.2014 zveřejňujeme na jídelním lístku dle směrnice 1169/2011 EU alergeny obsažené v konzumované stravě.

 

 4. Vnášení stravy do mateřské školy

  Děti v mateřské škole nesmějí v provozní době konzumovat jídla připravená mimo školní kuchyň (dorty, zákusky, koláče, cukroví aj.).

 Vyjímku tvoří originálně zabalené výrobky s označením výrobce, složením, dobou trvanlivosti a obsažených alergenech.

 

 

zpracovala: Lenka Lavičková – vedoucí školní jídelny

platnost: od 1.září 2020