Aktuality

 Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 26.2. 2021 o vyhlášení nového nouzového stavu a navazujícího mimořádného opatření MZ ČR:

jsou mateřské školy a dětské skupiny v období od 1.3. do 21.3. celé ČR  u z a v ř e n y  (kromě výjimek školských zařízení při nemocnicích a určených školách a školkách pro pracovníky IZS)

Informace o ošetřovném  na dítě   naleznete na:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

http://eportal.cssz.cr/web/portal/tiskopisy-zoppd-m       (generuje i podací číslo)

adresa školy pro vyplnění ošetřovného je:  Spořilovská Mateřská škola,  detašované pracoviště Trenčínská 2770,  141 00 Praha 4, IČ:61384241

Mateřská škola žádné jiné formuláře pro OČR neposkytuje.

Přejeme Vám i Vašim dětem hodně zdraví a těšíme se s nimi opět na shledání v mateřské škole.

priloha_878089762_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final

V sekci o škole je přidána záložka Distanční vzdělávání – máte možnost s dětmi trénovat.

 třeba využijete také tyto stránky https://spoludoma.cz

 

Hygienické podmínky pro příjem dětí do Spořilovské MŠ od 1.9.2020

Přijímáme pouze zdravé děti ( bez teploty, rýmy , kašle…),pokud dítě trpí alergickou rýmou – předložte potvrzení od lékaře

Po převlečení v šatně budou rodiče předávat dítě u dveří do třídy a nebudou do ní vstupovat. Rodiče nových dětí se dohodnou s učitelkami na adaptaci.

Dítě si ihned důkladně umyje ruce dezinfekčním mýdlem.

V prostorách mateřské školy a na zahradě roušku dítě nenosí, rodiče roušku nosí jen v prostorách mateřské školy. Podmínkou však je, aby každé dítě mělo 1 roušku pro případ potřeby v uzavřeném sáčku v šatně

Doporučujeme nenosit vlastní hračky  

Každé dítě si přinese 1 označenou lahvičku, z které bude pít na zahradě – jen v teplých denech

Při vyzvedávání rodiče zazvoní u venkovních dveří u vstupu do MŠ použijí dezinfekci .Pro dítě si dojdou v roušce ke dveřím třídy

Pokud si rodič bude přát, aby jeho dítě nosilo po dobu přítomnosti v MŠ roušku, dodejte dostatečný počet roušek

V případě, že dítě bude v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, bude rodič povinen po vyzvání neprodleně dítě vyzvednout, do té doby bude dítě v izolaci

Organizace předškolního vzdělávání pro děti, které plní povinnou předškolní docházku : v případě uzavření předškolních tříd nebo bude-li chybět většina dětí ve třídě z důvodu Covid -19 nebo bude vyhlášen nouzový (krizový) stav a popř. mateřská škola uzavřena, bude výuka probíhat přes emaily jednotlivých rodičů – upřesníme podle situace

Hygienické podmínky pro rodiče

Při příchodu do mateřské školy budou rodiče nosit roušku, žádáme, o dodržování rozestupů v šatnách a na chodbě, všichni budou používat desinfekci u dveří mateřské školy

Doba příchodu do MŠ je od 7:00 hodin do 8:30 hodin

Rodič je povinen ihned nahlásit změnu zdravotního stavu dítěte, zejména jedná-li se o respirační onemocnění

Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit

Důležité informace :Zvážíme konání plánovaných aktivit ( polodenní výlety, divadla, ekologické centrum apod.) . O jejich konání – nekonání budete vždy včas informováni na nástěnkách v šatnách a webových stránkách školy.

Hygienická opatření při provozu školy

Častější větrání tříd a šaten ( nejméně 1x za hodinu)

Zahradní toalety a umývárna bude dětem k dispozici pod dohledem učitelek, budou opatřeny jednorázovými ručníky a bude zde častější úklid a dezinfekce

Třídy budou důkladně čištěny několikrát denně – dezinfekce povrchů předmětů (hračky, kliky, světla, zábradlí, zvonky, WC, umyvadla…), děti budou používat jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla, koše budou průběžně vynášeny, nejméně 1x denně

Stravování : školní jídelna bude v provozu za zvýšených hygienických podmínek

Jídlo připravují na stolky pouze kuchařky a to včetně příborů, sklenic a hrnků, děti samy na jídlo a nádobí nesahají, přídavky vydávají kuchařky

Při přípravě jídel a při vydávání se budou dodržovat zvýšená hygienická pravidla

Informace pro nově přijaté děti:

Co děti potřebují do mateřské školy:

bačkorky

látkový kapsář nebo tašku na náhradní věci

pyžamko

pohodlné oblečení do třídy

oblečení na zahradu

náhradní věci /spodní prádlo, ponožky, tričko…/

na zimu rukavice /nejlépe na tkalounu či gumě/

batůžek – nosí si v něm odpoledne věci na zahradu

nepromokavou podložku na lehátko/pokud si nejste jisti, zda dítě vydrží při spaní suché – ne pleny!/

Vše podepsat

Nedávejte dětem hračky z domova!

Na začátku roku a v pololetí přinesou:

2 balení kapesníků

1 balení toaletního papíru /4 kusy/

tekuté mýdlo/stačí náplň/

vlhčené kapesníky

Platby:

Placení školného – vždy do 15. v měsíci

pro školní rok 2020/21 je úplata stanovena na 880 Kč/ měsíc na účet 6023 – 68732339/0800 s variabilním symbolem, který určí p.hospodářka/ bude v šatně na nástěnce/

 

Placení stravného – splatnost vždy do 15. v měsíci

a)  bezhotovostní zálohovou platbou  ve výši 800,- Kč na účet 68732339/0800 se stejným variabilním symbolem jako školné

b)  v hotovosti vždy v úterý 7.00 – 9.00 hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny v 1. patře

 

Příspěvek na kulturu 700 Kč/ rok se platí hotově vždy v úterý mezi 7.00 – 9.00 hod. v kanceláři v 1. patře do konce října 2020

Děti, které již do MŠ chodili mají z loňska přeplatek za kulturu / 300Kč/ takže doplatí pouze 400 Kč a zatím od nich nebudeme vybírat hygienické potřeby – také zbyly

 

informace na tel.čísle : 272 761 116, 739 168 899
Jana Zátková, ředitelka školy: 272 768 906

Hana Frühaufová, zástupce ředitelky: 777 287 530