272 768 906
msjihozapadni@seznam.cz

Trenčínská 2770, Praha 4 Spořilov

Pozastavte platby školného a stravného na měsíc duben

S platností od 18.3.2020  do odvolání jsou všechny mateřské školy na území Prahy 4 zavřené  s výjimkou mateřských škol: 4 Pastelky (objekt Plamínkové 2), MŠ a ZŠ Mendíků 2,  Krčská mateřská škola-Tajovského, MŠ Svojšovická 3  a MŠ  Jitřní  2.

Tyto mateřské školy zajišťují provoz pouze pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v krizové infrastruktuře státu (zaměstnanci bezpečnostních sborů Policie ČR, zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví, ozbrojené složky státu) .  Ostatní rodiče, pokud nemají jinou možnost péče o své dítě, mají možnost ve své kmenové mateřské škole požádat ředitelku školy o vystavení potvrzení pro ošetřování člena rodiny do 10ti let z důvodu uzavření školy.  OČR bude  proplácen  ČSSZ   po celou dobu vyhlášení tohoto nouzového stavu.a to 60% průměrné mzdy žadatele.

Potvrzení o uzavření MŠ pro OČR je možno vystavit po dohodě se zástupkyní na tel 777287530

Nebo osobně vyzvednout v MŠ od pondělí do pátku mezi 8 – 10 hod.

 

Městská část Praha 4 – odbor školství, prevence a rodinné politiky

!!!Vážení rodiče, zákonní zástupci,

z důvodu mimořádné situace v souvislosti se šířící se epidemií koronaviru  je pravděpodobné, že mnoho z Vás, s ohledem na snahu o eliminaci zdravotních rizik, přistoupí k péči o dítě v domácím prostředí (dovolená, „ošetřovné“, neplacené volno). Lze předpokládat, že v důsledku této situace pro Vás nastane nemalý problém se zabezpečením dohledu nad dětmi v době letních prázdnin. 

Z důvodu této mimořádné situace Městská část Praha 4 přistoupila k rozhodnutí o změně v organizaci prázdninového provozu v měsíci srpnu 2020. Původně plánovaný letní kemp v objektech MŠ 4 pastelky (objekt Sedlčanská) a Krčské mateřské školy (objekt Tajovského) v termínech od 3. – 7. 8. a 10. – 14. 8. 2020 se nahrazuje provozem v běžném režimu v těchto mateřských školách:

 Mateřská škola Trojlístek (objekt Točitá) 

Mateřská škola Jílovská 

Mateřská škola Fillova

Uvedené MŠ budou otevřeny od 3. 8. do 28. 8. 2020. Přihlášky si můžete vyzvednout ve svých kmenových MŠ. Vyplněné přihlášky k prázdninovému provozu v měsíci srpnu předáte do 15. 4. včetně, v kmenové MŠ. Tento termín je i termínem pro odevzdání přihlášek k prázdninovému provozu v měsíci červenci 2020.  Přihlášky po dobu uzavření MŠ stačí hodit do schránky.

! Tímto se ruší termín 19. 3. 2020 k zápisu do prázdninového provozu na měsíc červenec v MŠ Voráčovská, MŠ Na Chodovci, Škola Kavčí hory (objekt Kaplická), ZŠ a MŠ Sdružení (objekt Družstevní ochoz), MŠ Mezivrší a v MŠ Němčická. Současně se ruší plánovaná realizace letních prázdninových sportovních kempů. Veškeré písemnosti k nim pozbývají platnosti! 

Věříme, že výše uvedená opatření, tj. zajištění prázdninového provozu po celé letní prázdniny, Vám pomohou v rozhodování při řešení aktuální situace. 

Z důvodu opatření při nákaze koronavirem jsou do odvolání zrušeny kulturní akce , kroužky i plavání! O náhradě budete včas informováni!

Provoz o letních prázdninách:

z rozhodnutí rady MČ Praha 4 bude v červenci provoz na MŠ Na Chodovci a

 

Od 7.1.2020 budeme vydávat na vyžádání potvrzení o placení školného na daně.

Upozornění zákon. zástupců dětí  – úrazové pojištění dětí v MŠ

Upozorňujeme zákon. zástupce dětí, že s účinnosti nového občanského zákoníku, mateř. škola prostřednictvím uzavřené úrazové pojistky zřizovatele školy- MČ Praha 4, již nemůže odškodňovat takové úrazy dětí, které si v době pobytu v MŠ dítě způsobí vlastním zaviněním, případně dítě jinému dítěti. Škola má možnost odškodnit pouze takový úraz, který by zavinila svou nedbalostí nebo porušením legislativy.  Z tohoto důvodu doporučuji, zákon. zástupcům dětí, aby si své dítě  individuálně  úrazově pojistili.

 

informace na tel.čísle : 272 761116, 739168899
Jana Zátková, ředitelka školy 272768906

Hana Frühaufová, zástupce ředitelky 777287530

 


           WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

        FIREWALL
        ANTIMALWARE

29.3.2020

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

Neděle 29. března 2020
Naše fotogalerie
4 5 6 8 12 13 17 19 20 DSC_0013 DSC_0012 DSC_0004 19 17 16 14 13 12 11 8