Aktuality

Ve třídách jsou ke koupi společné fotografie dětí za 45 Kč

Pro přihlášené na červenec: stravné a školné se bude platit dopředu v červnu – do konce května potvrďte závazně docházku. Školné se vracet nebude!

Do 30.4. nahlaste docházku na červenec! Nepřihlášené děti nebudou přijaty. Děkujeme

V termínu od 1. července do 29. července 2022 bude zajištěn provoz ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4.

V termínu od 1. srpna do 31. srpna 2022 bude provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 bez výjimky přerušen.

Od 1. září 2022 pak bude provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 opět plně obnoven.

 

Podmínky nástupu dětí do MŠ  vzhledem ke covid-19:

Děti z mateřské školy nepodléhají povinnému vstupnímu testování na covid19.  Škola realizuje zvýšená hygienická opatření dle nařízení HES- dezinfekce prostor, větrání, hygiena stravování  a další)

  • Vstup všem dospělým osobám do areálu MŠ pouze s ochranou úst a nosu (roušky, respirátory dle požadavků MZd)
  • Po vstupu žádáme všechny dospělé osoby o dezinfekci rukou (viz aplikátor vlevo od vchodových dveří )
  • V dětských šatnách doporučujeme rodičům dodržovat rozestupy mezi přítomnými, v případně většího počtu osob počkat před vstupem do šatny
  • Do tříd nemají rodiče vstup povolen, předají dítě u dveří
  • Po vstupu do umývárny si děti umyjí ruce mýdlem a pokračují do třídy
  • Upozorňujeme přivádějící dospělé osoby, aby opustili areál školy nejpozději v 8,30 hodin. V tuto dobu bude provedena dezinfekce prostor a děti si mohou sundat roušky.
  • Povinností rodičů je hlásit škole neprodleně nákazu dítěte onemocněním covid19
  • Případnou karanténu třídy nebo školy v případě výskytu onemocnění covid19  vyhlašuje HES Praha- odbor dětské hygieny

Pro nově přijaté děti a jejich rodiče: nezapomeňte potvrzení od lékaře s očkováním!

Pokud vaše dítě ještě nikdy nechodilo do kolektivu /jesle, dětské skupiny atd. /, pak se nám osvědčilo, ponechat ho na prvních pár dnů /individuálně týdnů/ v MŠ pouze na dopoledne / např. od 8.30 – 12 / a vyzvednout ho po obědě, postupně začít chodi dříve nebo vyzvedávat později. Pobyty pouze na 1 -2 hodiny se nám neosvědčily – dítě se nestihne ani rozkoukat a děti, které nemají možnost odejít s maminkou takto brzy,  jsou pak smutné a narušuje to běh celé školky. Na konkrétním postupu se pak domluvíte s p. učitelkou při předání, těšíme se 1.9. na vás i vaše děti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informace na tel.čísle : 272 761 116, 739 168 899
Jana Zátková, ředitelka školy: 272 768 906

Hana Frühaufová, zástupce ředitelky: 777 287 530