Skip to content

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel těchto webových stránek se zavazuje ke zpřístupnění jejich obsahu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://www.sporilovskams.cz/ a stránky vnořené

 

Stav souladu

Internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže. Některé dokumenty přicházející pro uveřejnění na web jsou již nepřístupné (z jiných úřadů apod.). Provozovatel webu má povinnost je zveřejnit. Obdobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb., toto není dodatečně upravováno.
Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný PDF prohlížeč. Většinu dokumentů ve formátu PDF je možné zobrazit přímo v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných. Tyto soubory dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů. V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

Datum zpracování tohoto prohlášení – 01. 03. 2022