Skip to content

Platby

Městská část Praha 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 5. jednání ze dne 13.3. 2024

číslo 5R-146/2024

STANOVUJE:

Výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2024/2025

ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 ve výši  1 300 Kč 


 

Fond kultury 800,- Kč – platit hotově u p. hospodářky – úterý a pátek

      Na školní rok 2023/24 je stanovena výše úplaty na 950,- Kč/ měsíc

Předškolní děti /které dovrší v daném školním roce 6 let/ jsou od úplaty osvobozeny a též děti z odkladem školní docházky

Platbu je nutno provést vždy do 15.dne v měsíci na účet č. 6023 – 68732339/0800

var. symbol novým dětem stanoví pí. hospodářka a je platný po celou dobu docházky do mš                     

 Stravné plaťte na účet č. 68732339/0800 v.s. stejné jako u školného

V souladu s finančními limity na nákup potravin ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. v platném znění od 1.4.2003 měníme ceny stravného takto:

celodenní stravování dětí 3-6 let:               polodenní stravování / když jde dítě po obědě domů/
přesnídávka : 13,- Kč                                    13,-Kč
oběd  :             29,- Kč                                   29,- Kč
svačina :          12,- Kč
——————————————————————————————
celkem :           54,- Kč/ den                         42,- Kč/den
pro děti s odkladem školní docházky :
přesnídávka : 13,- Kč                                    13,-Kč
oběd  :             31,- Kč                                   31,- Kč
svačina :          12,- Kč
——————————————————————————————
celkem :           56,- Kč/ den                         44,- Kč/den
V ceně stravného je zahrnut i pitný režim.
Změňte si trvalý příkaz na zálohovou platbu stravného na 1080,-Kč
Důsledně děti omlouvejte do 8 hod., jinak jim bude počítáno polodenní stravné!
                       Děkujeme za pochopení vedoucí školní jídelny Lenka Lavičková

Vyúčtování stravného se provádí  2x ročně (vždy v únoru a červenci jsou přeplatky převedeny zpět na bankovní účty).