Platby

 

      Na školní rok 2021/22 je stanovena výše úplaty na 880,- Kč/ měsíc

Předškolní děti /které dovrší v daném školním roce 6 let/ jsou od úplaty osvobozeny a též děti z odkladem školní docházky

Platbu je nutno provést vždy do 15.dne v měsíci na účet č. 6023 – 68732339/0800

v.s. novým dětem stanoví pí. hospodářka Lavičková a je platný po celou dobu docházky do mš /  bude na nástěnce    v šatně/

Stravné plaťte na účet č. 68732339/0800 v.s. stejné jako u školného

Výše stravného pro děti od 3-6 let :   42,-Kč celodenní

                                                                                             33,- Kč polodenní /bez odpol.   svačin/

pro děti s odkladem školní docházky :   44,- Kč celodenní

                                                                                               35,- Kč polodenní /bez odpol. svačin/

                Měsíční záloha stravného pro bezhotovostní platbu  je Kč 840,-   (děti s odkladem školní docházky Kč 880,-)

      Vyúčtování stravného se provádí  2x ročně (vždy v únoru a červenci jsou přeplatky převedeny zpět

      na bankovní účty)