Platby

 

      Na školní rok 2022/23 je stanovena výše úplaty na 950,- Kč/ měsíc

Předškolní děti /které dovrší v daném školním roce 6 let/ jsou od úplaty osvobozeny a též děti z odkladem školní docházky

Platbu je nutno provést vždy do 15.dne v měsíci na účet č. 6023 – 68732339/0800

var. symbol novým dětem stanoví pí. hospodářka a je platný po celou dobu docházky do mš                      /je nástěnce v šatně/

Stravné plaťte na účet č. 68732339/0800 v.s. stejné jako u školného

Výše stravného pro děti od 3-6 let :   47,-Kč celodenní

                                                                                             37,- Kč polodenní /bez odpol. svačin/

pro děti s odkladem školní docházky :   49,- Kč celodenní

                                                                                               39,- Kč polodenní /bez odpol. svačin/

                Měsíční záloha stravného pro bezhotovostní platbu  je Kč 940,-  

      Vyúčtování stravného se provádí  2x ročně (vždy v únoru a červenci jsou přeplatky převedeny            zpět na bankovní účty).