Distanční vzdělávání

INFORMACE – stravování.

Děti, na které se vztahuje distanční vzdělávání, mají dle MŠMT nárok nadotovaný oběd jako žáci základních škol. Jedná se pouze o děti v posledním roce předškolní docházky. Zjišťujeme zájem o odběr obědů jako jídlo s sebou. Oběd bude vydán pouze do jídlonosiče určeného k přenosu stravy (ne sklenice, ne plastové boxy). Poskytovat je budeme z ekonomických důvodů pouze v případě pokud se přihlásí minimálně 50% předškoláků a v případě plného personálního obsazení školní kuchyně.
Svůj zájem můžete hlásit na email: mstrencinska-jidelna@seznam.cz do
pátku 5.3.2021 10.00 hod.
Jana Zátková (ředitelka školy)

 

Vážení rodiče,

na této stránce jsou připravena formou odkazu jednotlivá témata pro distanční výuku.

Každé téma je interaktivní s možností ověření správné dopovědi a se zobrazením celkového výsledku.

 

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

MNOŽSTVÍ A POROVNÁVÁNÍ

TŘÍDĚNÍ A ŘAZENÍ

PROSTOROVÁ ORIENTACE

POČÍTÁME DO 3

ČÍSELNÁ ŘADA 0 – 20