Skip to content

MŠ Trenčínská – O škole

 
Spořilovská MŠ vznikla v červenci 2015 sloučením MŠ Jihozápadní a MŠ Trenčínské.
Jejím zřizovatelem je MÚ Praha 4.IČ 61384241
ID datové schránky: g6e2zdr
Provoz detašovaného pracoviště Trenčínská je od 7,00 do 17,00 hod.
Děti přicházejí do 8.30 a je možno je vyzvednout po obědě 12.15 – 13 a pak od 15 – 17hod.
 
Naši MŠ navštěvují děti od 3 let do 7 let věku. Pracujeme s nimi ve čtyřech odděleních:
1.třída – děti ve věku 3-4 roky
2.třída – děti ve věku 4-5 let
3.třída – děti ve věku 5-6 let
4.třída – děti ve věku 5-7 let
 
 
Tyto webové stránky byly zpracovány v souladu se zákonem 99/2019sb.
„O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací“.
 
 
 
Koncepce školy
 
Výchovně –vzdělávací koncepce školy vychází z měsíčních tématických plánů, přizpůsobeným věkovým a individuálním potřebám dětí. Hravou formou se naučí vše potřebné pro další životní etapu, pro vstup do ZŠ. Spolupracujeme se ZŠ Jižní. Školní a třídní vzdělávací programy respektují přirozené potřeby dětí, zároveň ale je nenásilně rozvíjejí po stránce estetické/ hudební, literární činnosti, výtvarné/, tělesné, rozumové / rozvoj jazykových, předmatematických dovedností, znalostí ze společnosti a přírody, environmentálnímu cítění- prostředí nás obklopujícího/ a po stránce grafomotorické. Děti jsou vedeny k samostatnosti s ohledem na prosociálnost svého jednání i chování.

Třídy svým vybavením poskytují rozličné funkční, estetické i prožitkové varianty výchovného prostředí k individuálním činnostem. K budově mateřské školy náleží zahrada o rozloze 4.800 m2, kde děti využívají víceúčelové hřiště se soft povrchem, nové herní prvky a dráhu.

 
Kroužky a akce
 
Ke zpestření návštěvy MŠ je pro předškolní děti nabídka výuky hry na malé kytary, angličtinu a keramický kurz s vlastní el. pecí. Pravidelné tematické výlety, návštěvy profesionálních divadelních a hudebních souborů a na závěr docházky do MŠ rozloučení s předškoláky. S nejstaršími dětmi jezdíme na plavání do bazénu Jedenáctka.