272 768 906
msjihozapadni@seznam.cz

Trenčínská 2770, Praha 4 Spořilov

Spořilovská MŠ vznikla v červenci 2015 sloučením MŠ Jihozápadní a MŠ Trenčínské.

Jejím zřizovatelem je MÚ Praha 4.

ID datové schránky: g6e2zdr

Provoz detašovaného pracoviště Trenčínská je od 7,00 do 17,00 hod.

Děti přicházejí do 8.45 a je možno je vyzvednout po obědě 12.15 – 13 a pak od 15 – 17hod.

Naši MŠ navštěvují děti od 3 let do 7 let věku. Pracujeme s nimi ve čtyřech odděleních:

1.třída – děti ve věku 3-4 roky
2.třída – děti ve věku 4-5 let
3.třída – děti ve věku 5-6 let
4.třída – děti ve věku 5-7 let
 
 
Koncepce školy

Výchovně –vzdělávací koncepce školy vychází z měsíčních tématických plánů, přizpůsobeným věkovým a individuálním potřebám dětí. Hravou formou se naučí vše potřebné pro další životní etapu, pro vstup do ZŠ. Spolupracujeme se ZŠ Jižní. Školní a třídní vzdělávací programy respektují přirozené potřeby dětí, zároveň ale je nenásilně rozvíjejí po stránce estetické/ hudební, literární činnosti, výtvarné/, tělesné, rozumové / rozvoj jazykových, předmatematických dovedností, znalostí ze společnosti a přírody, environmentálnímu cítění- prostředí nás obklopujícího/ a po stránce grafomotorické. Děti jsou vedeny k samostatnosti s ohledem na prosociálnost svého jednání i chování.

Třídy svým vybavením poskytují rozličné funkční, estetické i prožitkové varianty výchovného prostředí k individuálním činnostem. K budově mateřské školy náleží zahrada o rozloze 4.800 m2, kde děti využívají víceúčelové hřiště se soft povrchem, nové herní prvky a dráhu.

Kroužky a akce

Ke zpestření návštěvy MŠ je nabídka výuky hry na malé kytary

 a keramický kurz s vlastní el. pecí. Pravidelné tematické výlety, návštěvy

profesionálních divadelních a hudebních souborů, den otevřených dveří, besídky pro

rodiče a na závěr docházky do MŠ rozloučení s předškoláky. Jezdíme s dětmi pravidelně

na plavání.


           WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

        FIREWALL
        ANTIMALWARE

30.5.2020

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

Sobota 30. května 2020
Naše fotogalerie
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 15 17 20 DSC_0012 DSC_0011 18 17 16 15 13