272 768 906
msjihozapadni@seznam.cz

Trenčínská 2770, Praha 4 Spořilov

Na školní rok 2018/19 je stanovena výše úplaty na 844,- Kč/ měsíc

Předškolní děti /které dovrší v daném školním roce 6 let/ jsou od úplaty osvobozeny a též děti z odkladem školní docházky

Platbu je nutno provést vždy do 15.dne v měsíci na účet č. 6023 – 68732339/0800

v.s. stanoví p.hospodářka Lavičková

Stravné plaťte hotově u hospodářky nebo na účet č. 68732339/0800 v.s. stejné jako u školného

Výše stravného pro děti od 3-6 let :      36,-Kč celodenní

                                                                                                 29,- Kč polodenní /bez odpol. svačin/

pro děti s odkladem školní docházky :   39,- Kč celodenní

                                                                                                   32,- Kč polodenní /bez odpol. svačin/


           WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

        FIREWALL
        ANTIMALWARE

Neděle 21. dubna 2019