272 768 906
msjihozapadni@seznam.cz

Trenčínská 2770, Praha 4 Spořilov

Spořilovská MŠ vznikla v červenci 2015 sloučením MŠ Jihozápadní a MŠ Trenčínské.

Jejím zřizovatelem je MÚ Praha 4.

ID datové schránky: g6e2zdr

Provoz detašovaného pracoviště Trenčínská je od 7,00 do 17,00 hod.

Děti přicházejí do 8.45 a je možno je vyzvednout po obědě 12.15 – 13 a pak od 15 – 17hod.

Naši MŠ navštěvují děti od 3 let do 7 let věku. Pracujeme s nimi ve čtyřech odděleních:

1.třída – děti ve věku 3-4 roky

2.třída – děti ve věku 3-4 let

3.třída – děti ve věku 4-5 let

4.třída – děti ve věku 5-7 let

Koncepce školy

Výchovně –vzdělávací koncepce školy vychází z měsíčních tématických plánů, přizpůsobeným věkovým a individuálním potřebám dětí. Hravou formou se naučí vše potřebné pro další životní etapu, pro vstup do ZŠ. Spolupracujeme se ZŠ Jižní. Školní a třídní vzdělávací programy respektují přirozené potřeby dětí, zároveň ale je nenásilně rozvíjejí po stránce estetické/ hudební, literární činnosti, výtvarné/, tělesné, rozumové / rozvoj jazykových, předmatematických dovedností, znalostí ze společnosti a přírody, environmentálnímu cítění- prostředí nás obklopujícího/ a po stránce grafomotorické. Děti jsou vedeny k samostatnosti s ohledem na prosociálnost svého jednání i chování.

Třídy svým vybavením poskytují rozličné funkční, estetické i prožitkové varianty výchovného prostředí k individuálním činnostem. K budově mateřské školy náleží zahrada o rozloze 4.800 m2, kde děti využívají víceúčelové hřiště se soft povrchem, nové herní prvky a dráhu.

Kroužky a akce

Ke zpestření návštěvy MŠ je nabídka výuky anglického jazyka, hry na malé kytary, hra

na flétnu a keramický kurz s vlastní el. pecí. Pravidelné tematické výlety, návštěvy

profesionálních divadelních a hudebních souborů, den otevřených dveří, besídky pro

rodiče a na závěr docházky do MŠ rozloučení s předškoláky. Jezdíme s dětmi pravidelně

na plavání.a školy v přírodě.


           WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

        FIREWALL
        ANTIMALWARE

22.10.2019

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

Úterý 22. října 2019
Naše fotogalerie
1 2 3 4 6 7 9 10 12 14 15 17 20 DSC_0013 DSC_0007 DSC_0004 19 13 7 6