Zápis

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

proběhne ve dnech 11.5. – 12.5. 2021

od 13.00 do 18.00 hod

ve Spořilovské MŠ Jihozápadní 4

Jihozápadní 1760/4

Praha 4

Zápis pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v následujících krocích:

V letošním roce vzhledem k nepříznivé epidemiolog. situaci nebude škola pořádat Den otevřených dveří. Fotografie interiérů školy a školní zahrady naleznete na našich webových stránkách. Nabídka vzdělávání předškolních dětí a kroužků je zveřejněna rovněž na webu pod tlačítkem

„O škole“

žádosti o přijetí a ostatní tiskopisy, nutné k přijetí dítěte do MŠ (potvrzení lékaře, očkování dítěte apod.) bude možné stáhnout

od 20. března a v měsíci dubnu 2021  ZDE.

V papírové podobě si je bude možné vyzvednout rovněž v průběhu měsíce dubna z plastového boxu v areálu školy.

Návrat vyplněných dokumentů bude probíhat 11. – 12. května 2021. Forma návratu vyplněných dokladů bude ještě upřesněna.

Vzhledem k problematické epidemiolog. situaci a možným změnám z MŠMT, sledujte průběžně informace o zápisu do mateřských škol.

Veškeré nové informace budeme rovněž uveřejňovat i v této rubrice.

 

 

Jana Zátková, ředitelka školy/

tel.číslo : 272 768 906, 602 947 616