Zápis

Výsledky zápisu

do Spořilovské mateřské školy Jihozápadní

pro školní rok 2020/2021

 

Ve správním řízení posuzovala ředitelka školy celkem 36 žádostí,

volných míst je 17.

V pravidlech byla stanovena kritéria a bodové ohodnocení.

V případě dosažení stejného počtu bodů, bylo přijato dítě

narozené dříve – tedy starší.

Přijaté děti Spořilovská MŠ – Jihozápadní:

33, 29, 11, 30, 1, 21, 12, 34, 8, 24, 5, 13, 9, 15, 32, 6, 31,

 

Přijaté děti – detašované pracoviště Spořilovská MŠ – Trenčínská:

27, 28, 3, 14, 17, 20

 

Nepřijaté děti:

19, 16, 7, 10, 36, 2, 23, 37, 18, 22, 35, 25, 26,

Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte do MŠ obdrží zákonný zástupce poštou.

 

 

 

 

 

 

 

Jana Zátková, ředitelka školy

tel.čísle : 272 768 906, 602 947 616      

 

Výše školného ve Spořilovské MŠ je od 1.9.2019 – 31.8.2020: 880,- Kč