272 768 906
msjihozapadni@seznam.cz

Jihozápadní IV 1760/4, Praha 4 Spořilov

Z Á P I S

                               do Spořilovské MŠ Jihozápadní                                 

J I H O Z Á P A D N Í   IV. 1760/4, Praha 4

se koná

22.4. a 23.4. 2020

od 13 do 18 hodin

22.4. a 23.4. 2020 Den otevřených dveří od 13 do 18

 

Přineste OP zákonného zástupce, rodný list dítěte a jeho výpis z evidence obyvatel o trvalém bydlišti v Praze 4, nebo OP dítěte.

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.

V případě překročení kapacity volných míst školy budou přednostně umístěny děti:

  • Povinnost je zápis 5 letých dětí – povinné předškolní vzdělávání ve veřejných MŠ ( § 123 odst. 2školského zákona)
  • Děti s odkladem školní docházky
  • Děti s trvalým bydlištěm na území MČ Prahy 4 a s trvalým pobytem alespoň 1 ze zák. zástupců na tomto území/ trvalé bydliště lze prokázat OP rodiče, nebo výpisem z matriky- evidence obyvatel/
  • Stáří dítěte ( děti, které dovrší 3 let nebo 4 let k 31.8. 2020 )

 

Zápis – závazná evidence vrácených a vyplněných přihlášek s potvrzením lékaře o řádném očkování : 12.5. a 13.5.2020 informace na

Jana Zátková, ředitelka školy

tel.čísle : 272 768 906, 602 947 616      

 

Výše školného ve Spořilovské MŠ je od 1.9.2019 – 31.8.2020: 880,- Kč

 


              WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

28.2.2020

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

Pátek 28. února 2020
Naše fotogalerie
141 146 147 157 167 169 170 174 178 DSC_0001 101 110 111 113 115 116 117 118 128 130