Zápis

Výsledky zápisu do Spořilovská MŠ Jihozápadní 4
na školní rok 2021/2022
PŘIJATÉ DĚTI
28, 19, 24, 25, 21, 5, 7, 27, 11, 3, 4, 13, 26, 10, 14, 23, 6, 9, 17, 15, 2, 20, 18, 12 
NEPŘIJATÉ DĚTI
1, 16
ZPĚTVZETÍ žádosti
8, 22

 

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

Zápis pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v následujících krocích:

V letošním roce vzhledem k nepříznivé epidemiolog. situaci nebude škola pořádat Den otevřených dveří. Fotografie interiérů školy a školní zahrady naleznete na našich webových stránkách. Nabídka vzdělávání předškolních dětí a kroužků je zveřejněna rovněž na webu pod tlačítkem

„O škole“

žádosti o přijetí a ostatní tiskopisy, nutné k přijetí dítěte do MŠ (potvrzení lékaře, očkování dítěte apod.)  bude možné stáhnout

od 20. března a v měsíci dubnu 2021  ZDE.

Podrobné informace k zápisu  ZDE.

V papírové podobě si je bude možné vyzvednout rovněž v průběhu měsíce dubna z plastového boxu v areálu školy.

Návrat vyplněných dokumentů bude probíhat 11. – 12. května 2021. Forma návratu vyplněných dokladů bude ještě upřesněna.

Vzhledem k problematické epidemiolog. situaci a možným změnám z MŠMT, sledujte průběžně informace o zápisu do mateřských škol.

Veškeré nové informace budeme rovněž uveřejňovat i v této rubrice.

K zápisu se přijímají očkované děti s trvalým pobytem na Praze 4 a měli by dovršit do 31.8. 3 roky, mladší děti budou přijímány jen v případě volných míst po umístění starších dětí. Přijímáme přednostně děti, které dovrší 5 let věku do 31.8.2021 (povinné předškolní vzdělávání)

 

Jana Zátková, ředitelka školy/

tel.číslo : 272 768 906, 602 947 616