Skip to content

MŠ Jihozápadní – O škole

Spořilovská MŠ vznikla v červenci 2015 sloučením MŠ Jihozápadní a MŠ Trenčínské.

Jejím zřizovatelem je MÚ Praha 4.

Mateřská škola: Jihozápadní
Adresa: Praha 4-Spořilov, ul. Jihozápadní 1760/4
Telefon/fax: 272 768 906
E-mail: msjihozapadni@seznam.cz
IČO: 61384241
ID datové schránky: g6e2zdr
Ředitelka: Jana Zátková
Počet tříd: 2
Počet žáků: 56
Provozní doba: 7.00-17.00 hod.
Spolupráce se ZŠ Jižní
 

 
 

Koncepce školy

Výchovně –vzdělávací koncepce školy vychází z měsíčních tematických plánů, přizpůsobeným věkovým a individuálním potřebám dětí. Hravou formou se naučí vše potřebné pro další životní etapu, pro vstup do ZŠ. Spolupracujeme se ZŠ Jižní. Školní a třídní vzdělávací programy respektují přirozené potřeby dětí, zároveň ale je nenásilně rozvíjejí po stránce estetické/ hudební, literární činnosti, výtvarné/, tělesné, rozumové / rozvoj jazykových, předmatematických dovedností, znalostí ze společnosti a přírody, environmentálnímu cítění- prostředí nás obklopujícího/ a po stránce grafomotorické. Děti jsou vedeny k samostatnosti s ohledem na prosociálnost svého jednání i chování.

Třídy svým vybavením poskytují rozličné funkční, estetické i prožitkové varianty výchovného prostředí k individuálním činnostem. K budově mateřské školy náleží zahrada s novými herními prvky a v létě oblíbeným mlhovištěm.

 

Provoz Spořilovská MŠ Jihozápadní 

Příjem dětí probíhá od 7.00 do 9.00 hod., provoz MŠ končí v 17.00 hod.
Odchod dětí po obědě 12.15-13.00 hod. nebo po odpoledním odpočinku 15.00-17.00 hod.
(V případě, že nastane mimořádná situace, která znemožní včasné vyzvednutí dítěte z MŠ, jsou rodiče povinni včas tuto skutečnost telefonicky nebo ústně oznámit učitelce a společně rozhodnout další postup, jinak je dítě předáno do Internátní MŠ Na Lánech, kde uhradí rodiče celé náklady spojené s pobytem)

1. třída – děti ve věku 3-4 roky

2.třída – děti 4-5 let, předškolní děti a děti s OŠD

 

Kroužky a akce

Ke zpestření návštěvy MŠ je pro předškolní děti nabídka výuky hry na ,,Malé kytary“, kroužek tělesné výchovy, výuka angličtiny a keramika s vlastní el. pecí. S nejstaršími dětmi jezdíme na plavání do bazénu Jedenáctka. Pravidelné tematické výlety, návštěvy profesionálních divadelních a hudebních souborů a na závěr docházky do MŠ rozloučení s předškoláky.
Nabízíme i nadstandardní služby – například depistáž klinické logopedky.

Akce pořádané MŠ: besídky pro rodiče i veřejnost, návštěvy profes. divadel, tematické výlety do okolí Prahy, besedy s psychologem, výstavy knih ve spolupráci s nakladatelstvím, velmi dobrá spolupráce s ZŠ Jižní, spolupráce se Sokolem Spořilov, návštěva knihovny. Naším cílem je zdravé a šťastné dítě a harmonický rozvoj všech jeho schopností.

Co s sebou do MŠ:

Oblečení dětí se řídí hygienickými a zdravotními zásadami a počasím.

Děti se přezouvají do bačkor, do třídy nosí pohodlné oblečení. Na odpolední odpočinek musí mít pyžamo.

Ve skříňkách musí mít děti zvlášť náhradní oblečení (např. tričko, tepláky/legíny, spodní prádlo, ponožky).

Na pobyt venku musí mít komplet oblečení na převlečení vhodné na ven, včetně bot. Volte takové svršky, které budou děti schopny sami oblékat.

Veškeré oblečení je nutné podepsat.

 

 

Z historie naší školy: MŠ Jihozápadní byla uvedena do provozu v roce 1982 a je umístěná ve staré zástavbě Spořilova. Budova je po celkové opravě včetně zateplení a nové fasády. Toto bylo realizováno z prostředků EU. Budova má nyní moderní ráz, který dobře zapadá do klidného prostředí Spořilova. Součástí budovy je zahrada, která je vybavena zařízením vhodným pro předškolní děti a jejich tělesnou aktivitu v letních měsících je využíváno mlhoviště.

Dostupnost: metro – trasa C- stanice Roztyly, BUS: č. 118 – stanice Roztylské nám.

 

 

Tyto webové stránky byly zpracovány v souladu se zákonem 99/2019sb.
„O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací“.