O škole

Spořilovská MŠ vznikla v červenci 2015 sloučením MŠ Jihozápadní a MŠ Trenčínské.Jejím zřizovatelem je MÚ Praha 4.

Mateřská škola: Jihozápadní
Adresa: Praha 4-Spořilov, ul. Jihozápadní 1760/4
Telefon/fax: 272 768 906
E.mail: msjihozapadni@seznam.cz
IČO: 61384241
ID datové schránky: g6e2zdr
Ředitelka: Jana Zátková
Počet tříd: 2
Počet žáků: 56
Provozní doba: 7.00-17.00 hod.
Spolupráce se ZŠ Jižní
 
Tyto webové stránky byly zpracovány v souladu se zákonem 99/2019sb.
„O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací“.
 
 
Vzdělávací program: koncipován do interních tématických plánů, které jsou součástí programu rozvíjení poznání. MŠ Jihozápadní je zaměřena na estetickou výchovu, hudebně pohybovou výchovu, ekologii a na získávání a rozšiřování vědomostí.

Z historie naší školy: MŠ Jihozápadní byla uvedena do provozu v roce 1982 a je umístěná ve staré zástavbě Spořilova. Budova je po celkové opravě včetně zateplení a nové fasády. Toto bylo realizováno z prostředků EU. Budova má nyní moderní ráz, který dobře zapadá do klidného prostředí Spořilova. Součástí budovy je zahrada, která je vybavena moderním zařízením vhodným pro předškolní děti a jejich tělesnou aktivitu v letních měsících je využíváno mlhoviště.

Dostupnost: metro – trasa C- stanice Roztyly, BUS: č. 118 – stanice Roztylské nám.

Co byste o nás měli vědět: MŠ Jihozápadní nabízí dětem pestrý program po celý den. Příjem dětí probíhá od 7.00 do 9.00 hod., provoz MŠ končí v 17.00 hod.Děti jsou rozděleny do dvou smíšených tříd, respektujeme i přání rodičů, aby sourozenci mohli společně docházet do stejné třídy. Předností MŠ je dostatek prostoru, který je plně využíván.Dětem se věnují kvalifikovaní pedegogové v oblasti výtvarné , hudební , pracovní a tělesné výchovy, rozumových schopností, ekologie a estetiky s předškoláky pracují na PC.

Nabízíme řadu nadstandardních služeb – keramika, hra na kytaru, plavání, ordinaci klinické logopedky.

Akce pořádané MŠ: Den otevřených dveří při zápisu do MŠ, besídky pro rodiče i veřejnost, návštěvy profes.divadel, tématické výlety do okolí Prahy, besedy s psychologem, výstavy knih ve spolupráci s nakladatelstvím, velmi dobrá spolupráce s ZŠ Jižní, pravidelná účast na výstavách v Kulturním středisku Novodvorská, Spořilov, návštěva knihovny. Naším cílem je zdravé a šťastné dítě a harmonický rozvoj všech jeho schopností.

 

Režim dne:

Nástup dětí : 7.00-9.00 hod.

V případě nemoci je třeba dítě omluvit do 8.00 hod., jinak bude počítáno na oběd. Rodiče předají dítě učitelce, která provede ranní filtr a zeptá se na zdravotní stav dítěte. Povinností rodičů je setrvat ve škole do doby, než bude filtr proveden. Nemocné dítě bude rodičům vráceno. Onemocní-li dítě během pobytu v MŠ, učitelka oznámí stav rodičům a rodiče si dítě z MŠ vyzvednou a navštíví lékaře. Infekční chorobu jsou povinni ihned hlásit Po delší nepřítomnosti dítěte a bylo-li dítě nemocno, předloží rodiče.potvrzení od lékaře o zdravotním stavu dítěte

 

Spontánní hra :

ranní hry 7.00-8.45 hod. a odpolední hry 15.20-17.00 hod.

 

Činnost dětí řízená pedagogem :

dopoledne 9.30-10.00 hod. a odpoledne 15.05-15.15 hod.

 

Pohybové aktivity :
  • rozcvička dopoledne 9.00-9.15 hod a odpoledne: 14.30-14.40 hod.
  • tělesná výchova – zájmová činnost 1x týdně 9.30-10.00 hod.
  • vycházky denně 10.00-12.00 hod.
Pobyt venku :

dopoledne 10.00-12.00 hod. a odpoledne 15.30-16.30 hod., délka pobytu : 1,45 – 2,00 hod. podle počasí způsob využití pobytu venku: zahrada, park, Spořilovské hříště, les

 

Odpočinek, spánek :

12.45-14.30 hod., ukládání lehátek – skříně na lehátka, pyžama na baličku s lůžkovinou v přihrádce, vše dobře větratelné

 

Stravování :
  • svačiny 9.15-9.30 hod. a 14.50-15.05 hod.
  • oběd 12.10-12.30 hod.

systém obsluhy: malé děti kuchařka nebo pomocnice, starší děti samoobsluha Stravné se platí předem. Omluvené dny se v příštím měsíci při placení odečítají.

 

Pitný režim :

průběžně celý den, příprava v kuchyni, pravidelné doplňování druh nápojů : čaj, džus, mléko, dobrá voda, kakao, čaj s mlékem, ap. způsob obsluhy: kuchařka, pomocnice, učitelky

 

Otužování :

zhodnocení individuálních potřeb a možností dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu (vzdušné lázně, saunování, mlhoviště)

 

Oblečení:

oblečení dětí se řídí hygienickými a zdravotními zásadami. Děti se přezouvají do bačkor na klínku, do třídy nosí lehké hrací kalhoty nebo zástěrky. Na odpočinek musí mít pyžamo a nesmí zapomenout na čistý kapesník! Na cvičení si děti donesou cvičební úbor v látkovém sáčku. (jen II. třída). Na pobyt venku teplákovou soupravu. Nedovolte nosit dětem do MŠ šperky. Veškeré oblečení je nutné podepsat a udržovat v čistotě.

 

Odchod dětí:

po obědě 12.15-13.00 hod. nebo po odpoledním odpočinku 15.00-17.00 hod. V případě, že nastane mimořádná situace, která znemožní včasné vyzvednutí dítěte z MŠ, jsou rodiče povinni včas tuto skutečnost telefonicky nebo ústně oznámit učitelce a společně rohodnout další postup, jinak je dítě předáno do Internátní MŠ Na Lánech, kde uhradí rodiče celé náklady spojené s pobytem