Platby

Výše úplaty za předškolní vzdělávání /školné/ pro školní rok 2021/2022 je stanoveno

od 1.9.2021 do 30.6.2022 na  880,- Kč/měsíc

Předškolní děti /které dovrší v daném školním roce 6 let/ a děti s odkladem

školní docházky jsou od úplaty osvobozeny. 

Platbu je nutno provést vždy do 15.dne v měsíci

na účet č. 6023 – 68736399/0800

 

Stravné plaťte bezhotovostně na účet:

35-68736399/0800

variabilní symbol najdete na nástěnce v mateřské škole

výše stravného pro děti od 3-6 let :      42 Kč celodenní

                                                                 33 Kč polodenní /bez odpol. svačin/

pro děti s odkladem školní docházky :   44 Kč celodenní

                                                                    35 Kč polodenní /bez odpol. svačin/

Zálohová měsíční platba stravného: 840,- Kč (děti s odkladem školní docházky 880,- Kč)

 

*******************************

*