Skip to content

Platby

Městská část Praha 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 5. jednání ze dne 13.3. 2024

číslo 5R-146/2024

STANOVUJE:

Výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2024/2025

ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 ve výši  1 300 Kč 


Předškolní děti /které dovrší v daném školním roce 6 let/ a děti s odkladem

školní docházky jsou od úplaty osvobozeny. 

Platbu je nutno provést vždy do 15.dne v měsíci

na účet č. 6023 – 68736399/0800


Pro osvobození od platby školného je nutné  doložení aktuálního příspěvku – potvrzení Úřadu práce

nejpozději do 5. září 2024  – přímo ředitelce mateřské školy


Stravné plaťte bezhotovostně na účet: ceník platný od 1.4.2023

35-68736399/0800

variabilní symbol najdete na nástěnce v mateřské škole

výše stravného pro děti od 3-6 let :      54,- Kč celodenní

                                                                 42,- Kč polodenní /bez odpol. svačin/

pro děti s odkladem školní docházky :   56,- Kč celodenní

                                                                    44,- Kč polodenní /bez odpol. svačin/

Zálohová měsíční platba stravného: 1080,- Kč (děti s odkladem školní docházky 1120,- Kč)