272 768 906
msjihozapadni@seznam.cz

Jihozápadní IV 1760/4, Praha 4 Spořilov

aktuálně k datu 25.5.2020

Platba za školné za měsíc duben a dále, pokud je rodič s dítětem na OČR nebo má jinak zajištěnou péči o své dítě a to nenavštěvuje mateřskou školu, se ruší.

Prosím rodiče dětí, aby si od 1.4.2020 po dobu uzavření škol zastavili převodní příkazy na platbu školného.

Platby, které  ještě přijdou na účet školy budeme vracet na váš účet zpět.

Přítomné děti od 25.5.2020 do 30.6.2020 zaplatí školné ve výši 1 x 880,- Kč. a stravné dle pokynů vedoucí ŠJ.

Vše uhradí v měsíci červnu a to do 10.6. 2020.

*

*****

*

Výše úplaty za předškolní vzdělávání /školné/ pro školní rok 2020/2021 je stanoveno

od 1.9.2020 do 30.6.2021 na  880,- Kč/měsíc

Předškolní děti /které dovrší v daném školním roce 6 let/ a děti s odkladem

školní docházky jsou od úplaty osvobozeny.

 

Platbu je nutno provést vždy do 15.dne v měsíci na účet č. 6023 – 68736399/0800

*

*****************************

*

Stravné plaťte hotově u hospodářky nebo bezhotovostně na účet: 35-68736399/0800

variabilní symbol najdete na nástěnce v mateřské škole

výše stravného pro děti od 3-6 let :      40 Kč celodenní

                                                                            33 Kč polodenní /bez odpol. svačin/

pro děti s odkladem školní docházky :   42 Kč celodenní

                                                                               35 Kč polodenní /bez odpol. svačin/

Zálohová měsíční platba stravného: 800,- Kč (děti s odkladem školní docházky 840,- Kč)

 

*******************************

*


              WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

30.5.2020

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

Sobota 30. května 2020
Naše fotogalerie
140 148 151 152 154 155 157 159 161 167 168 169 105 108 113 115 122 123 129 131