Platby

aktuálně k datu 25.5.2020

Platba za školné za měsíc duben a dále, pokud je rodič s dítětem na OČR nebo má jinak zajištěnou péči o své dítě a to nenavštěvuje mateřskou školu, se ruší.

Prosím rodiče dětí, aby si od 1.4.2020 po dobu uzavření škol zastavili převodní příkazy na platbu školného.

Platby, které  ještě přijdou na účet školy budeme vracet na váš účet zpět.

Přítomné děti od 25.5.2020 do 30.6.2020 zaplatí školné ve výši 1 x 880,- Kč. a stravné dle pokynů vedoucí ŠJ.

Vše uhradí v měsíci červnu a to do 10.6. 2020.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání /školné/ pro školní rok 2020/2021 je stanoveno

od 1.9.2020 do 30.6.2021 na  880,- Kč/měsíc

Předškolní děti /které dovrší v daném školním roce 6 let/ a děti s odkladem

školní docházky jsou od úplaty osvobozeny. 

Platbu je nutno provést vždy do 15.dne v měsíci

na účet č. 6023 – 68736399/0800

 

Stravné plaťte bezhotovostně na účet:

35-68736399/0800

variabilní symbol najdete na nástěnce v mateřské škole

výše stravného pro děti od 3-6 let :      40 Kč celodenní

                                                                 33 Kč polodenní /bez odpol. svačin/

pro děti s odkladem školní docházky :   42 Kč celodenní

                                                                    35 Kč polodenní /bez odpol. svačin/

Zálohová měsíční platba stravného: 800,- Kč (děti s odkladem školní docházky 840,- Kč)

 

*******************************

*