Akce

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
5.9. 2022   Informační schůzka pro rodiče  16.00 hod.  
7.9.       Divadlo “ Zelený panáček“  10.00 hod.
3.10.     „Živá zvířátka“  – zábavný naučný program
4.10.     divadlo „Zvířátka a loupežníci“
5.10.     LOGOPEDIE  – depistáž od 8.00 hod.
6.10.     1. KYTARA  od 12.15 hod.
17.10    1. KERAMIKA  od 8.00 hod.
26. – 27.10.  podzimní prázdniny  (informace pro rodiče)
20.10.    vánoční fotografování dětí
??          výlet do svíčkárny Rodas Šestajovice
29.11.    Divadlo Šapitó :  „Potkali se u Betléma“
Prosinec:  Vánoční charitativní akce v MŠ Jihozápadní „Děti dětem“.
                  Organizuje MČ Praha 4 – předání hygienických potřeb
                  vybraných v MŠ pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici 
5.12.      Mikuláš s nadílkou
20.12.    Vánoční besídka s občerstvením  (akce jen pro děti)
21.12.    Divadlo „Kouzelné Vánoce“