Akce

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA
2021 DO 21. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
– dětí v mateřské škole
– dětí v přípravné třídě
– žáků 1. a 2. ročníků základní školy
– žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků
základní školy
– dětí v přípravném stupni základní školy speciální
– žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
– žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
– ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech
v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího
týdne.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).
Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
I nadále je povolena osobní přítomnost:
– dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
– žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
– žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
– žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
– při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve
zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
– při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním
a vyšším odborném vzdělávání
A nadále je povoleno:
– konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
– konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
– konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
a v konzervatořích
– ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území
České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle
krizového opatření,
– konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob
Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021.

 

11. a 12. 5.  2021   ZÁPIS DO MŠ  na školní rok 2021 – 2022     13.00 – 18.00 hod

POZOR – VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI PŘESUNUTO  !!!!!

30.3.  2021    8.30 hod.  screeningové vyšetření školní zralosti – PPP  (určeno pro děti, u nichž rodiče zvažují OŠD)

13.1. 2021     Divadlo p. Koutné:  „O Terezce a Matějovi“

2021

17.12. 2020   Vánoční besídka pro děti s občerstvením, vánoční program,  nové hračky

16.12. 2020   Primární prevence: „Rozpoznání a zvládání emocí“

9.12. 2020     Primární prevence: Nebezpečí od cizích lidí – pohádka Kůzlátka“

2.12. 2020     Primární prevence: „Hygiena – jak se sluníčko nemylo“

4.12. 2020     Mikulášská  – nadílka pro děti

25.11. 2020   Primární prevence:  „Není lék jako lék“

18.11.2020    Primární prevence:  „Jak se mít dobře“

2.11. 2020     Naučný program  „Dravci, tajemné sovy, mláďátka“

26.10. – 30.10.  2020      Podzimní prázdniny   

15.10. 2020    fotografování dětí  – Vánoční motiv

13.10. 2020   1. keramika

9.10. 2020    divadlo p. Kučerové: „Pohádka není ROZPRÁVKA“   

7.10. 2020     LOGOPEDIE – depistáž – průzkum výslovnosti  8.00 hod.    

7.10. 2020     divadlo „Dášeňka, čili život štěněte“  

1.10. 2020     1.kytara

18.9. 2020    divadlo p. Kučerové  „Z pohádky  české do pohádky slovenské“

9.9. 2020      Divadélko –  „Rytířská pohádka“

2.9. 2020      Informační schůzka pro rodiče 15.30 hod. (ve II. třídě)       

1.9. 2020   ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU  2020/2021