Akce


       

23.12.  a  27.12. – 31.12. 2021      Rada městské části Praha 4  – schvaluje   

                                                       přerušení provozu v mateřských školách

                                                       zřizovaných městskou částí Praha 4

21.12.       Vánoční besídka pro děti s občerstvením 

                 a vánočním programem v 10 hod. 

                 (akce jen pro děti)

3.12.          Mikuláš s nadílkou

prosinec    Vánoční charitativní akce v MŠ Jihozápadní „Děti dětem“,

                   Organizuje MČ Praha 4 – předání hygienických potřeb vybraných v MŠ

                   pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici  

15.11.        naučný program : „Zdravá svačinka“  (změna termínu)

10.11.         vánoční fotografování dětí

29.10.         — podzimní prázdniny —  

7.10.           první kytara 

5.10.           první keramika

29.9. 2021    8.00 hod.  LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

20.9. 2021    9.30 hod. – divadélko – „Dášeňka, čili život štěněte“

9.9. 2021      10.00 hod. – Divadlo P. Kubce  – „Rytířská“

1.9. 2021      ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU  2021/2022