Skip to content

Aktuality

Informace o letním prázdninovém provozu pro měsíce červenec a srpen 2023

dle usnesení 5. jednání rady MČ Praha 4 ze dne 1.3.2023 Rada MČ Praha po dohodě s ředitelkami MŠ schvaluje zajištění provozu MŠ na měsíce červenec a srpen 2023 následovně:

a/ termín 3.-.30.2023

zajišťují provoz všechny mateřské školy

b/ termín 31.7.-13.8.2023

zajišťuje provoz MŠ Spořilovská – pracoviště Jihozápadní

BoTA pracoviště Boleslavova

MŠ 4 pastelky pracoviště Sedlčanská

c/ termín 14.8.-27.8.2023

zajišťuje provoz MŠ V Zápolí

MŠ Trojlístek – pracoviště Bezová

d/ v termínu 28.8.-3.9.2023 provoz přerušen ve všech mateřských školách

Z důvodu růstu cen za potraviny měníme v souladu s finančními limity Vyhlášky č. 107/2005 Sb. se změnou č. 13/2023 od 1.4.2023 ceny stravného. Podrobnosti v záložce platby a provoz školní jídelny

     

informace na tel.čísle : 272 761 116, 739 168 899 Jana Zátková, ředitelka školy: 272 768 906

Hana Frühaufová, zástupce ředitelky: 777 287 530

 

 
                                                                     
                                                                                                    

  CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO SPOŘILOVSKÉ MŠ JIHOZÁPADNÍ: DO TŘÍDY: Dívky – tričko, legíny, sukně, tepláky, ponožky, přezůvky  (nevhodné jsou šaty, které si děti neumí sami obléct, oblečení na složité zapínání) Chlapci – tričko, tepláky (slabší), ponožky, přezůvky Do přihrádky v šatně připravit: – náhradní prádlo na převlečení (kalhotky, slipy, tričko, legíny, tepláky, ponožky)                                                              v letních měsících – batoh – jen pro děti, které spí NA SPANÍ: pyžamo, (možno vlastní menší plyšovou hračku na spaní)   NA ZAHRADU A NA VYCHÁZKU: Podepsanou lahev pro pití na zahradu (z hygienických důvodů zatím není možno používat pítko) Vhodná obuv a sportovní oblečení – vše volit s ohledem na aktuální počasí V zimních měsících – palcové rukavice našité (připevněné) na gumě nebo tkalounu!!!   NENOSIT DO MŠ VLASTNÍ HRAČKY VŠE PODEPSAT!!!!!   Hygienické podmínky pro příjem dětí do Spořilovské MŠ od 1.9.2020 Přijímáme pouze zdravé děti ( bez teploty, rýmy , kašle…),pokud dítě trpí alergickou rýmou – předložte potvrzení od lékaře. Po převlečení v šatně budou rodiče předávat dítě u dveří do třídy a nebudou do ní vstupovat. Rodiče nových dětí se dohodnou s učitelkami na adaptaci. Dítě si ihned důkladně umyje ruce dezinfekčním mýdlem. V prostorách mateřské školy a na zahradě roušku dítě nenosí, rodiče roušku nosí jen v prostorách mateřské školy.  Doporučujeme nenosit vlastní hračky.   Při vyzvedávání rodiče zazvoní u venkovních dveří u vstupu do MŠ použijí dezinfekci .Pro dítě si dojdou v roušce ke dveřím třídy. V případě, že dítě bude v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, bude rodič povinen po vyzvání neprodleně dítě vyzvednout, do té doby bude dítě v izolaci. Organizace předškolního vzdělávání pro děti, které plní povinnou předškolní docházku : v případě uzavření předškolních tříd nebo bude-li chybět většina dětí ve třídě z důvodu Covid -19 nebo bude vyhlášen nouzový (krizový) stav a popř. mateřská škola uzavřena, bude výuka probíhat přes emaily jednotlivých rodičů – upřesníme podle situace.   Hygienické podmínky pro rodiče Při příchodu do mateřské školy budou rodiče nosit roušku, žádáme, o dodržování rozestupů v šatnách a na chodbě, všichni budou používat desinfekci u dveří mateřské školy. Doba příchodu do MŠ je od 7:00 hodin do 9:00 hodin. Rodič je povinen ihned nahlásit změnu zdravotního stavu dítěte, zejména jedná-li se o respirační onemocnění. Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit. Důležité informace : Zvážíme konání plánovaných aktivit ( polodenní výlety, divadla, ekologické centrum apod.) . O jejich konání – nekonání budete vždy včas informováni na nástěnkách v šatnách a webových stránkách školy. KROUŽKY: KYTARA, KERAMIKA a PLAVÁNÍ : pokud se situace nezmění jsou plánovány od října 2020. Hygienická opatření při provozu školy Častější větrání tříd a šaten ( nejméně 1x za hodinu) Zahradní toalety a umývárna bude dětem k dispozici pod dohledem učitelek, budou opatřeny jednorázovými ručníky a bude zde častější úklid a dezinfekce Třídy budou důkladně čištěny několikrát denně – dezinfekce povrchů předmětů (hračky, kliky, světla, zábradlí, zvonky, WC, umyvadla…), děti budou používat jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla, koše budou průběžně vynášeny, nejméně 1x denně Stravování : školní jídelna bude v provozu za zvýšených hygienických podmínek Jídlo připravují na stolky pouze kuchařky a to včetně příborů, sklenic a hrnků, děti samy na jídlo a nádobí nesahají, přídavky vydávají kuchařky Při přípravě jídel a při vydávání se budou dodržovat zvýšená hygienická pravidla Čištění zubů zatím probíhat nebude, děti si budou po obědě vyplachovat ústa

***

 

 informace na tel.čísle : 272 768 906, 602 947 616       www.sporilovskams.cz

Jana Zátková, ředitelka školy

msjihozapadni@seznam.cz

 


 

Distanční vzdělávání v případě uzavření MŠ v době karantény:

-distanční vzdělávání pro předškoláky – II. třída MŠ Jihozápadní-

V případě uzavření MŠ v době karantény jsou na našich web. stránkách pro předškolní děti v rubrice:

O ŠKOLE – podtlačítko – DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,

zveřejněny odkazy na vhodné pracovní listy a interaktivní soubory pro tuto věkovou skupinu dětí.

Rovněž na web. stránkách http://www.ctedu.cz , rubrika předškolní příprava naleznete vhodně koncipované vzdělávací bloky.

 


 

Spořilovská MŠ Jihozápadní

272 768 906

Ředitelka : Jana Zátková 602 947 616

@

reditelka@sporilovskams.cz

msjihozapadni@seznam.cz

sj_jihozapadni@sporilovskams.cz