Aktuality

                                                                                 
Výsledky zápisu do Spořilovská MŠ Jihozápadní 4
na školní rok 2021/2022
PŘIJATÉ DĚTI
28, 19, 24, 25, 21, 5, 7, 22, 11, 3, 4, 13, 26, 10, 14, 23, 6, 9, 17, 15, 2, 20, 18, 12 
NEPŘIJATÉ DĚTI
1, 16
ZPĚTVZETÍ žádosti
8, 22

                                                                       PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
                                                                     
                             RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 na svém jednání dne 19.5.2021 rozhodla takto:
                                 Spořilovská mateřská škola zajišťuje  prázdninový provoz v termínu od 1.7. do 30.7. 2021
                                       V termínu od 2.8. do 31.8.2021 je provoz všech mateřských škol přerušen
                                                       

 


 

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

proběhne ve dnech 11.5. – 12.5. 2021

od 13.00 do 18.00 hod

ve Spořilovské MŠ Jihozápadní 4

Jihozápadní 1760/4

Praha 4

Zápis pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v následujících krocích:

V letošním roce vzhledem k nepříznivé epidemiolog. situaci nebude škola pořádat Den otevřených dveří. Fotografie interiérů školy a školní zahrady naleznete na našich webových stránkách. Nabídka vzdělávání předškolních dětí a kroužků je zveřejněna rovněž na webu pod tlačítkem

„O škole“

žádosti o přijetí a ostatní tiskopisy, nutné k přijetí dítěte do MŠ (potvrzení lékaře, očkování dítěte apod.) bude možné stáhnout

od 20. března a v měsíci dubnu 2021  ZDE.

V papírové podobě si je bude možné vyzvednout rovněž v průběhu měsíce dubna z plastového boxu v areálu školy.

Návrat vyplněných dokumentů bude probíhat 11. – 12. května 2021. Forma návratu vyplněných dokladů bude ještě upřesněna.

Vzhledem k problematické epidemiolog. situaci a možným změnám z MŠMT, sledujte průběžně informace o zápisu do mateřských škol.

Veškeré nové informace budeme rovněž uveřejňovat i v této rubrice.

 


Distanční vzdělávání v případě uzavření MŠ v době karantény:

-distanční vzdělávání pro předškoláky – II. třída MŠ Jihozápadní-

V případě uzavření MŠ v době karantény jsou na našich web. stránkách pro předškolní děti v rubrice:

O ŠKOLE – podtlačítko – DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,

zveřejněny odkazy na vhodné pracovní listy a interaktivní soubory pro tuto věkovou skupinu dětí.

Rovněž na web. stránkách http://www.ctedu.cz , rubrika předškolní příprava naleznete vhodně koncipované vzdělávací bloky.

 


aktuálně k datu:   1.9.2020

 

Školní rok 2020/2021  začíná 1.9.2020

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO SPOŘILOVSKÉ MŠ JIHOZÁPADNÍ:

DO TŘÍDY:

Dívky – tričko, legíny, sukně, tepláky, ponožky  (méně vhodné jsou šaty, které si děti neumí sami obléct, oblečení na složité zapínání)

Chlapci – tričko, tepláky (slabší), ponožky

Do přihrádky v šatně připravit: – náhradní prádlo na převlečení (kalhotky, slipy, tričko, legíny, tepláky, ponožky)

                                                             v letních měsících – batoh – jen pro děti, které spí

NA SPANÍ:

pyžamo, (možno vlastní plyšovou hračku na spaní)

 

NA ZAHRADU A NA VYCHÁZKU:

Vhodná obuv a sportovní oblečení – vše volit s ohledem na aktuální počasí

Podepsaná vlastní láhev na pití (nerozbitná)

V zimních měsících – palcové rukavice našité (připevněné) na gumě nebo tkalounu!!!

 

NENOSIT DO MŠ VLASTNÍ HRAČKY

VŠE PODEPSAT!!!!!

Hygienické podmínky pro příjem dětí do Spořilovské MŠ od 1.9.2020

Přijímáme pouze zdravé děti ( bez teploty, rýmy , kašle…),pokud dítě trpí alergickou rýmou – předložte potvrzení od lékaře

Po převlečení v šatně budou rodiče předávat dítě u dveří do třídy a nebudou do ní vstupovat. Rodiče nových dětí se dohodnou s učitelkami na adaptaci.

Dítě si ihned důkladně umyje ruce dezinfekčním mýdlem.

V prostorách mateřské školy a na zahradě roušku dítě nenosí, rodiče roušku nosí jen v prostorách mateřské školy. Podmínkou však je, aby každé dítě mělo 1 roušku pro případ potřeby v uzavřeném sáčku v šatně

Doporučujeme nenosit vlastní hračky  

Každé dítě si přinese 1 označenou lahvičku, z které bude pít na zahradě nebo vycházce

Při vyzvedávání rodiče zazvoní u venkovních dveří u vstupu do MŠ použijí dezinfekci .Pro dítě si dojdou v roušce ke dveřím třídy

Pokud si rodič bude přát, aby jeho dítě nosilo po dobu přítomnosti v MŠ roušku, dodejte dostatečný počet roušek

V případě, že dítě bude v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, bude rodič povinen po vyzvání neprodleně dítě vyzvednout, do té doby bude dítě v izolaci

Organizace předškolního vzdělávání pro děti, které plní povinnou předškolní docházku : v případě uzavření předškolních tříd nebo bude-li chybět většina dětí ve třídě z důvodu Covid -19 nebo bude vyhlášen nouzový (krizový) stav a popř. mateřská škola uzavřena, bude výuka probíhat přes emaily jednotlivých rodičů – upřesníme podle situace

 

Hygienické podmínky pro rodiče

Při příchodu do mateřské školy budou rodiče nosit roušku, žádáme, o dodržování rozestupů v šatnách a na chodbě, všichni budou používat desinfekci u dveří mateřské školy

Doba příchodu do MŠ je od 7:00 hodin do 9:00 hodin

Rodič je povinen ihned nahlásit změnu zdravotního stavu dítěte, zejména jedná-li se o respirační onemocnění

Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit

Důležité informace :

Zvážíme konání plánovaných aktivit ( polodenní výlety, divadla, ekologické centrum apod.) . O jejich konání – nekonání budete vždy včas informováni na nástěnkách v šatnách a webových stránkách školy.

KROUŽKY a PLAVÁNÍ : pokud se situace nezmění jsou plánovány od října 2020.

Hygienická opatření při provozu školy

Častější větrání tříd a šaten ( nejméně 1x za hodinu)

Zahradní toalety a umývárna bude dětem k dispozici pod dohledem učitelek, budou opatřeny jednorázovými ručníky a bude zde častější úklid a dezinfekce

Třídy budou důkladně čištěny několikrát denně – dezinfekce povrchů předmětů (hračky, kliky, světla, zábradlí, zvonky, WC, umyvadla…), děti budou používat jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla, koše budou průběžně vynášeny, nejméně 1x denně

Stravování : školní jídelna bude v provozu za zvýšených hygienických podmínek

Jídlo připravují na stolky pouze kuchařky a to včetně příborů, sklenic a hrnků, děti samy na jídlo a nádobí nesahají, přídavky vydávají kuchařky

Při přípravě jídel a při vydávání se budou dodržovat zvýšená hygienická pravidla

Čištění zubů zatím probíhat nebude, děti si budou po obědě vyplachovat ústa

***

 

 informace na tel.čísle : 272 768 906, 602 947 616       www.sporilovskams.cz

Jana Zátková, ředitelka školy

msjihozapadni@seznam.cz

 

***

Spořilovská MŠ Jihozápadní

272 768 906

Ředitelka : Jana Zátková 602 947 616

@

reditelka@sporilovskams.cz

msjihozapadni@seznam.cz

sj_jihozapadni@sporilovskams.cz