Aktuality

                                                                                 

 

 Karanténní opatření – výskyt covid 19

24.11. –  30.11. 2021

Děti,  které byly v MŠ dne 22. a 23.11. 2021 ve styku s covid pozitivním spolužákem musí od 24.11. 2021 dodržet karanténu. Podmínky karantény obdrží zákon. zástupci dětí dne 25.11. písemně prostřednictvím e-mailu a dále je bude kontaktovat HES. 

        Pro vydání formuláře pro ošetřování člena  rodiny a po obdržení pokynů z HES kontaktujte svého dětského lékaře.

Ostatní děti , které nepřišly do styku s infekčním dítětem a škola je nekontaktovala, se mohou účastnit běžného provozu mateřské školy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podmínky nástupu dětí do MŠ  vzhledem ke covid-19:

Děti z mateřské školy nepodléhají povinnému vstupnímu testování na covid19.  Škola realizuje zvýšená hygienická opatření dle nařízení HES- dezinfekce prostor, větrání, hygiena stravování  a další)

  • Vstup všem dospělým osobám do areálu MŠ pouze s ochranou úst a nosu (roušky, respirátory dle požadavků MZd)
  • Po vstupu žádáme všechny dospělé osoby o dezinfekci rukou (viz aplikátor vlevo od vchodových dveří každého pavilonu)
  • V dětských šatnách doporučujeme rodičům dodržovat rozestupy mezi přítomnými, v případně většího počtu osob počkat před vstupem do šatny
  • Upozorňujeme přivádějící dospělé osoby, aby opustili areál školy nejpozději v 9,00 hodin. V tuto dobu bude provedena dezinfekce prostor.
  • Po vstupu do třídy odcházejí děti do umývárny si umyt ruce mýdlem .
  • Povinností rodičů je hlásit škole neprodleně nákazu dítěte onemocněním covid19
  • Případnou karanténu třídy nebo školy v případě výskytu onemocnění covid19  vyhlašuje HES Praha- odbor dětské hygieny
  • Po návratu dítěte ze zemí s vysokým  výskytem onemocnění covid19 – červené zabarvení -zůstává dítě povinně v týdenní karanténě. Při zabarvení tmavě červeném- velmi vysoký výskyt onemocnění  – je potřeba dodržet 10ti denní karanténu ( dle opatření MZdr. s účinností od 1.9.2021)

                                                                  

23.12.  a  27.12. – 31.12. 2021     

Rada městské části Praha 4  – schvaluje 

přerušení provozu v mateřských školách

zřizovaných městskou částí Praha 4

z organizačních důvodů 

                                                     


 

Aktuálně k datu:   1.9.2021

 

Školní rok 2021/2022 začíná 1.9.2021

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO SPOŘILOVSKÉ MŠ JIHOZÁPADNÍ:

DO TŘÍDY:

Dívky – tričko, legíny, sukně, tepláky, ponožky, přezůvky  (nevhodné jsou šaty, které si děti neumí sami obléct, oblečení na složité zapínání)

Chlapci – tričko, tepláky (slabší), ponožky, přezůvky

Do přihrádky v šatně připravit: – náhradní prádlo na převlečení (kalhotky, slipy, tričko, legíny, tepláky, ponožky)

                                                             v letních měsících – batoh – jen pro děti, které spí

NA SPANÍ:

pyžamo, (možno vlastní menší plyšovou hračku na spaní)

 

NA ZAHRADU A NA VYCHÁZKU:

Podepsanou lahev pro pití na zahradu (z hygienických důvodů zatím není možno používat pítko)

Vhodná obuv a sportovní oblečení – vše volit s ohledem na aktuální počasí

V zimních měsících – palcové rukavice našité (připevněné) na gumě nebo tkalounu!!!

 

NENOSIT DO MŠ VLASTNÍ HRAČKY

VŠE PODEPSAT!!!!!

 

Hygienické podmínky pro příjem dětí do Spořilovské MŠ od 1.9.2020

Přijímáme pouze zdravé děti ( bez teploty, rýmy , kašle…),pokud dítě trpí alergickou rýmou – předložte potvrzení od lékaře.

Po převlečení v šatně budou rodiče předávat dítě u dveří do třídy a nebudou do ní vstupovat. Rodiče nových dětí se dohodnou s učitelkami na adaptaci.

Dítě si ihned důkladně umyje ruce dezinfekčním mýdlem.

V prostorách mateřské školy a na zahradě roušku dítě nenosí, rodiče roušku nosí jen v prostorách mateřské školy. 

Doporučujeme nenosit vlastní hračky.  

Při vyzvedávání rodiče zazvoní u venkovních dveří u vstupu do MŠ použijí dezinfekci .Pro dítě si dojdou v roušce ke dveřím třídy.

V případě, že dítě bude v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, bude rodič povinen po vyzvání neprodleně dítě vyzvednout, do té doby bude dítě v izolaci.

Organizace předškolního vzdělávání pro děti, které plní povinnou předškolní docházku : v případě uzavření předškolních tříd nebo bude-li chybět většina dětí ve třídě z důvodu Covid -19 nebo bude vyhlášen nouzový (krizový) stav a popř. mateřská škola uzavřena, bude výuka probíhat přes emaily jednotlivých rodičů – upřesníme podle situace.

 

Hygienické podmínky pro rodiče

Při příchodu do mateřské školy budou rodiče nosit roušku, žádáme, o dodržování rozestupů v šatnách a na chodbě, všichni budou používat desinfekci u dveří mateřské školy.

Doba příchodu do MŠ je od 7:00 hodin do 9:00 hodin.

Rodič je povinen ihned nahlásit změnu zdravotního stavu dítěte, zejména jedná-li se o respirační onemocnění.

Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit.

Důležité informace :

Zvážíme konání plánovaných aktivit ( polodenní výlety, divadla, ekologické centrum apod.) . O jejich konání – nekonání budete vždy včas informováni na nástěnkách v šatnách a webových stránkách školy.

KROUŽKY: KYTARA, KERAMIKA a PLAVÁNÍ : pokud se situace nezmění jsou plánovány od října 2020.

Hygienická opatření při provozu školy

Častější větrání tříd a šaten ( nejméně 1x za hodinu)

Zahradní toalety a umývárna bude dětem k dispozici pod dohledem učitelek, budou opatřeny jednorázovými ručníky a bude zde častější úklid a dezinfekce

Třídy budou důkladně čištěny několikrát denně – dezinfekce povrchů předmětů (hračky, kliky, světla, zábradlí, zvonky, WC, umyvadla…), děti budou používat jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla, koše budou průběžně vynášeny, nejméně 1x denně

Stravování : školní jídelna bude v provozu za zvýšených hygienických podmínek

Jídlo připravují na stolky pouze kuchařky a to včetně příborů, sklenic a hrnků, děti samy na jídlo a nádobí nesahají, přídavky vydávají kuchařky

Při přípravě jídel a při vydávání se budou dodržovat zvýšená hygienická pravidla

Čištění zubů zatím probíhat nebude, děti si budou po obědě vyplachovat ústa

***

 

 informace na tel.čísle : 272 768 906, 602 947 616       www.sporilovskams.cz

Jana Zátková, ředitelka školy

msjihozapadni@seznam.cz

 


 

Distanční vzdělávání v případě uzavření MŠ v době karantény:

-distanční vzdělávání pro předškoláky – II. třída MŠ Jihozápadní-

V případě uzavření MŠ v době karantény jsou na našich web. stránkách pro předškolní děti v rubrice:

O ŠKOLE – podtlačítko – DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,

zveřejněny odkazy na vhodné pracovní listy a interaktivní soubory pro tuto věkovou skupinu dětí.

Rovněž na web. stránkách http://www.ctedu.cz , rubrika předškolní příprava naleznete vhodně koncipované vzdělávací bloky.

 


 

Spořilovská MŠ Jihozápadní

272 768 906

Ředitelka : Jana Zátková 602 947 616

@

reditelka@sporilovskams.cz

msjihozapadni@seznam.cz

sj_jihozapadni@sporilovskams.cz