Aktuality

 

Městská část Praha 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

Usnesení 19. zasedání ze dne 14.10.2020

číslo 19R – 703/2020

 

k přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve dnech 23.12 a 28 – 31.12. 2020

 

Rada městské části Praha 4

   s ch v a l u j e

 přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve dnech 23.12. a 28. – 31.12.2020 z organizačních důvodů.

 

Irena Michalcová,

starostka MČ Praha 4

 


 

Městská část Praha 4                                                                                                                                                           V Praze dne 30.10.2020

Irena Michalcová  – starostka                                                                                                                                                Č. j.: OKAS/IM/470/20

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR jsou z důvodu epidemiologické situace od 14. října 2020 převedení všichni žáci 1. a 2. stupně všech základních škol na distanční vzdělávání. Naopak, i přes nepříznivou situaci, v provozu zůstávají mateřské školy. Provoz je však velmi komplikovaný. S nemocností nebo karanténou bojují učitelky, kuchařky, uklízečky, asistenti pedagoga, další nepřítomnost je způsobena i faktem, že mnohé z nich jsou matkami a pečují o své děti, které plní povinnou školní docházku na prvním stupni distanční formou.

Aktuální situace v našich mateřských školách kopíruje epidemiologický vývoj v celé České republice. V MŠ je v současné sobě v karanténě 29 zaměstnanců, 98 dětí individuálně a 11 třídních kolektivů, u 27 zaměstnanců a 15 dětí byl potvrzen koronavirus.

Uvedené počty významně zvyšují pravděpodobnost přenosu onemocnění. Z těchto důvodů bych chtěla požádat vás všechny, kterým to situace umožňuje, abyste na přechodnou dobu zvážili rozhodnutí o docházce dítěte do mateřské školy.

Společně se zaměstnanci mateřských škol si uvědomujeme, jak důležité je udržet mateřské školy v chodu pro ty z vás, kteří nutně potřebujete zajistit péči o své děti.

Na závěr mi ještě dovolte vyslovit poděkování zaměstnancům našich mateřských škol za jejich náročnou práci, vám všem potom za vstřícnost, ohleduplnost a pochopení.

 

Přeji všem klidné dny a pevné zdraví

 

Irena Michalcová

starostka městské části Praha 4


 

!!!  Aktuálně k datu 30.10. 2020  !!!

Obnovení provozu MŠ Jihozápadní  –  od pondělí  2.11.2020


 

aktuálně k datu:   1.9.2020

 

Školní rok 2020/2021  začíná 1.9.2020

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO SPOŘILOVSKÉ MŠ JIHOZÁPADNÍ:

DO TŘÍDY:

Dívky – tričko, legíny, sukně, tepláky, ponožky  (méně vhodné jsou šaty, které si děti neumí sami obléct, oblečení na složité zapínání)

Chlapci – tričko, tepláky (slabší), ponožky

Do přihrádky v šatně připravit: – náhradní prádlo na převlečení (kalhotky, slipy, tričko, legíny, tepláky, ponožky)

                                                             v letních měsících – batoh – jen pro děti, které spí

NA SPANÍ:

pyžamo, (možno vlastní plyšovou hračku na spaní)

 

NA ZAHRADU A NA VYCHÁZKU:

Vhodná obuv a sportovní oblečení – vše volit s ohledem na aktuální počasí

Podepsaná vlastní láhev na pití (nerozbitná)

V zimních měsících – palcové rukavice našité (připevněné) na gumě nebo tkalounu!!!

 

NENOSIT DO MŠ VLASTNÍ HRAČKY

VŠE PODEPSAT!!!!!

Hygienické podmínky pro příjem dětí do Spořilovské MŠ od 1.9.2020

Přijímáme pouze zdravé děti ( bez teploty, rýmy , kašle…),pokud dítě trpí alergickou rýmou – předložte potvrzení od lékaře

Po převlečení v šatně budou rodiče předávat dítě u dveří do třídy a nebudou do ní vstupovat. Rodiče nových dětí se dohodnou s učitelkami na adaptaci.

Dítě si ihned důkladně umyje ruce dezinfekčním mýdlem.

V prostorách mateřské školy a na zahradě roušku dítě nenosí, rodiče roušku nosí jen v prostorách mateřské školy. Podmínkou však je, aby každé dítě mělo 1 roušku pro případ potřeby v uzavřeném sáčku v šatně

Doporučujeme nenosit vlastní hračky  

Každé dítě si přinese 1 označenou lahvičku, z které bude pít na zahradě nebo vycházce

Při vyzvedávání rodiče zazvoní u venkovních dveří u vstupu do MŠ použijí dezinfekci .Pro dítě si dojdou v roušce ke dveřím třídy

Pokud si rodič bude přát, aby jeho dítě nosilo po dobu přítomnosti v MŠ roušku, dodejte dostatečný počet roušek

V případě, že dítě bude v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, bude rodič povinen po vyzvání neprodleně dítě vyzvednout, do té doby bude dítě v izolaci

Organizace předškolního vzdělávání pro děti, které plní povinnou předškolní docházku : v případě uzavření předškolních tříd nebo bude-li chybět většina dětí ve třídě z důvodu Covid -19 nebo bude vyhlášen nouzový (krizový) stav a popř. mateřská škola uzavřena, bude výuka probíhat přes emaily jednotlivých rodičů – upřesníme podle situace

 

Hygienické podmínky pro rodiče

Při příchodu do mateřské školy budou rodiče nosit roušku, žádáme, o dodržování rozestupů v šatnách a na chodbě, všichni budou používat desinfekci u dveří mateřské školy

Doba příchodu do MŠ je od 7:00 hodin do 9:00 hodin

Rodič je povinen ihned nahlásit změnu zdravotního stavu dítěte, zejména jedná-li se o respirační onemocnění

Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit

Důležité informace :

Zvážíme konání plánovaných aktivit ( polodenní výlety, divadla, ekologické centrum apod.) . O jejich konání – nekonání budete vždy včas informováni na nástěnkách v šatnách a webových stránkách školy.

KROUŽKY a PLAVÁNÍ : pokud se situace nezmění jsou plánovány od října 2020.

Hygienická opatření při provozu školy

Častější větrání tříd a šaten ( nejméně 1x za hodinu)

Zahradní toalety a umývárna bude dětem k dispozici pod dohledem učitelek, budou opatřeny jednorázovými ručníky a bude zde častější úklid a dezinfekce

Třídy budou důkladně čištěny několikrát denně – dezinfekce povrchů předmětů (hračky, kliky, světla, zábradlí, zvonky, WC, umyvadla…), děti budou používat jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla, koše budou průběžně vynášeny, nejméně 1x denně

Stravování : školní jídelna bude v provozu za zvýšených hygienických podmínek

Jídlo připravují na stolky pouze kuchařky a to včetně příborů, sklenic a hrnků, děti samy na jídlo a nádobí nesahají, přídavky vydávají kuchařky

Při přípravě jídel a při vydávání se budou dodržovat zvýšená hygienická pravidla

Čištění zubů zatím probíhat nebude, děti si budou po obědě vyplachovat ústa

***

 

 informace na tel.čísle : 272 768 906, 602 947 616       www.sporilovskams.cz

Jana Zátková, ředitelka školy

msjihozapadni@seznam.cz

 

***

Spořilovská MŠ Jihozápadní

272 768 906

Ředitelka : Jana Zátková 602 947 616

@

reditelka@sporilovskams.cz

msjihozapadni@seznam.cz

sj_jihozapadni@sporilovskams.cz