272 768 906
msjihozapadni@seznam.cz

Trenčínská 2770, Praha 4 Spořilov

 Z Á P I S

výdej přihlášek do Spořilovské MŠ Jihozápadní

Trenčínská 2770/7, Praha 4

se koná 24. a 25.4. od 13 do 18 hodin

              + Den otevřených dveří od 13 do 18hod.

Přineste OP zákonného zástupce, rodný list dítěte a jeho výpis z evidence obyvatel o trvalém bydlišti v Praze 4, nebo OP dítěte.

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.

V případě překročení kapacity volných míst školy budou přednostně umístěny děti:

s odkladem školní docházky

Povinnost je zápis 5 letých dětí – povinné předškolní vzdělávání ve veřejných MŠ ( § 123 odst. 2školského zákona)

Děti s trvalým bydlištěm na území MČ Prahy 4 a s trvalým pobytem alespoň 1 ze zák. zástupců na tomto území/ trvalé bydliště lze prokázat OP rodiče, nebo výpisem z matriky- evidence obyvatel/

při přijetí rozhoduje stáří dítěte ( děti, které dovrší 3 let nebo 4 let k 31.8.

Zápis – závazná evidence vrácených a vyplněných přihlášek  s potvrzením lékaře o řádném očkování : 

                14.5. a 15.5.2019 od 13 do 18 hod.

 

  Letní provoz  MŠ: červenec:  1. 7. – 26. 7. 2019  MŠ 4 pastelky (objekt Kotorská), MŠ Matěchova, MŠ Alšovy sady, MŠ Svojšovická 

srpen:   29. 7. – 23. 8. 2019 MŠ Na Zvoničce, Krčská mateřská škola (objekt Kukučínova), ZŠ a MŠ Ohradní 

 

Upozornění zákon. zástupců dětí  – úrazové pojištění dětí v MŠ

Upozorňujeme zákon. zástupce dětí, že s účinnosti nového občanského zákoníku, mateř. škola prostřednictvím uzavřené úrazové pojistky zřizovatele školy- MČ Praha 4, již nemůže odškodňovat takové úrazy dětí, které si v době pobytu v MŠ dítě způsobí vlastním zaviněním, případně dítě jinému dítěti. Škola má možnost odškodnit pouze takový úraz, který by zavinila svou nedbalostí nebo porušením legislativy.  Z tohoto důvodu doporučuji, zákon. zástupcům dětí, aby si své dítě  individuálně  úrazově pojistili.

 

informace na tel.čísle : 272 761116, 739168899
Jana Zátková, ředitelka školy 272768906

Hana Frühaufová, zástupce ředitelky 777287530


           WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

        FIREWALL
        ANTIMALWARE

Neděle 21. dubna 2019