272 768 906
msjihozapadni@seznam.cz

Jihozápadní IV 1760/4, Praha 4 Spořilov

Z Á P I S

do Spořilovské MŠ Jihozápadní

J I H O Z Á P A D N Í   IV. 1760/4, Praha 4

se koná

24.4. a 25.4. 2019

od 13 do 18 hodin

24.4. a 25.4. 2019 Den otevřených dveří od 13 do 18

Přineste OP zákonného zástupce, rodný list dítěte a jeho výpis z evidence obyvatel o trvalém bydlišti v Praze 4, nebo OP dítěte.

 K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.

V případě překročení kapacity volných míst školy budou přednostně umístěny děti:

    •  Povinnost je zápis 5 letých dětí – povinné předškolní vzdělávání ve veřejných MŠ  ( § 123 odst. 2školského zákona)
  • Děti s odkladem školní docházky
  • Děti s trvalým bydlištěm na území MČ Prahy 4 a s trvalým pobytem alespoň 1 ze zák. zástupců na tomto území/ trvalé bydliště lze prokázat OP rodiče, nebo výpisem z matriky- evidence obyvatel/
  • Stáří dítěte ( děti, které dovrší 3 let nebo 4 let k 31.8. 2019 )

Zápis

– závazná evidence vrácených a vyplněných přihlášek s potvrzením lékaře o řádném očkování :  

14.5. a 15.5.2019

*****

Upozornění zákon. zástupců dětí  – úrazové pojištění dětí v MŠ

Upozorňujeme zákon. zástupce dětí, že s účinnosti nového občanského zákoníku, mateř. škola prostřednictvím uzavřené úrazové pojistky zřizovatele školy- MČ Praha 4, již nemůže odškodňovat takové úrazy dětí, které si v době pobytu v MŠ dítě způsobí vlastním zaviněním, případně dítě jinému dítěti. Škola má možnost odškodnit pouze takový úraz, který by zavinila svou nedbalostí nebo porušením legislativy.  Z tohoto důvodu doporučuji, zákon. zástupcům dětí, aby si své dítě  individuálně  úrazově pojistili.

*****

Letní provoz MŠ:

červenec:

                MŠ 4 pastelky (objekt Kotorská),

                MŠ Matěchova, MŠ Alšovy sady,

                MŠ Svojšovická

srpen:

                ZŠ a MŠ Ohradní (objekt MŠ Ohradní),

                MŠ na Zvoničce,

                Krčská mateřská škola (objekt Kukučínova)

*****

  •  informace na tel.čísle : 272 768 906, 602 947 616       www.sporilovskams.cz  
  • Jana Zátková, ředitelka školy
  • Výše školného ve Spořilovské MŠ je od 1.9.2018 – 31.8.2019: 844,- Kč
  • od 13 do 18 hod.

*************

Spořilovská MŠ Jihozápadní

272 768 906

Ředitelka : Jana Zátková 602 947 616

@

reditelka@sporilovskams.cz

msjihozapadni@seznam.cz

sj_jihozapadni@sporilovskams.cz

     


              WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Neděle 21. dubna 2019